हा ब्लॉग शोधा

शनिवार, ४ सप्टेंबर, २०१०

आठवण

मनातलं
काहुर
जागवनारी
आठवण

तिन्ही
सांजेला
निरोपाची
आठवण

व्याकुळ
जीवा
जाळनारि
आठवण

मनातल्या
मनात
स्फुन्दनारी
आठवण

दुरावलेल्या
सख्ख्या
नात्यांची
आठवण

मनातल्या
मनात
घोळनारि
आठवण
 
,,,,,,,,,,,,,,,

शुक्रवार, ३ सप्टेंबर, २०१०

गर्जते मराठी,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

लाभले अम्हास भाग्य बोलतो मराठी
जाहलो खरेच धन्य ऐकतो मराठी
धर्म, पंथ, जात एक जाणतो मराठी
एवढ्या जगात माय मानतो मराठी

आमुच्या मनामनात दंगते मराठी
आमुच्या रगारगात रंगते मराठी 
आमुच्या उराउरात स्पंदते मराठी
आमुच्या नसानसात नाचते मराठी

आमुच्या पिलापिलात जन्मते मराठी
आमुच्या लहानग्यात रंगते मराठी
आमुच्या मुलामुलीत खेळते मराठी
आमुच्या घराघरात वाढते मराठी

आमुच्या कुलाकुलात नांदते मराठी
येथल्या फुलाफुलात हासते मराठी
येथल्या दिशादिशात दाटते मराठी
येथल्या नगानगात गर्जते मराठी

येथल्या दरीदरीत हिंडते मराठी
येथल्या वनावनात गुंजते मराठी
येथल्या तरुलतात साजते मराठी
येथल्या कळीकळीत लाजते मराठी

येथल्या नभामधून वर्षते मराठी
येथल्या पिकांमधून डोलते मराठी 
येथल्या नद्यांमधून वाहते मराठी
येथल्या चराचरात राहते मराठी......__सुरेश भट
d gateway of "my" indiA
Posted by Picasa

Lukka Chuppi-Rang De Basanti

Indian Air Force - Bharatiya Vayu Sena

A.R.Rahman Dil Se Re live